Samling vol. 1

Utstillingen viser et utvalg verk som ble innkjøpt til museets faste samling gjennom stimuleringsmidler fra Kulturdepartementet i perioden 2020 – 2021.

Utstillingsperiode: 3. desember 2022 – 15. april 2023