Kunstverksted

Kunstmuseet NordTrøndelag tilbyr kunstverksteder for både barn og voksne. Følg med på facebook, friskus eller her for å se når neste familiekunstverksted finner sted. Nedenfor kan du lese om de ulike tilbudene.

Siste lørdag i måneden har vi gratis barnefamilieverksted. Her utforsker vi teknikk og materiale knyttet til den aktuelle utstillingen.

I løpet av hver utstillingsperiode, arrangerer vi også kunstverksted for voksne, som regel på torsdagskvelder. Her utforsker vi teknikk og materiale knyttet til den aktuelle utstillingen. Én torsdag måneden har vi dagtidstilbud Kaffe og litt kunst, der vi tidvis tilbyr verksted for voksne.

Vi arrangerer også eksterne kunstverksted på ulike arrangementer rundt i distriktet, gjerne i samarbeid med de andre avdelingene i Museet Midt. Kunstmuseet NordTrøndelag satser bredt på formidling av kunst.

For mer informasjon om aktuelle kunstverksteder følg oss på instagram, facebook eller friskus.