Kunstverksted

Kunstmuseet NordTrøndelag tilbyr kunstverksteder for både barn og voksne. Nedenfor kan du lese om de ulike tilbudene.

En lørdag i måneden tilbyr vi gratis kunstverksted på Barnas lørdag i samarbeid med Namsos Folkebibliotek.

I samarbeid med Ungdomshuset Lagre' arrangerer Kunstmuseet NordTrøndelag gratis kunstverksted for ungdom. Det skjer to til tre ganger i semesteret.

I løpet av hver utstillingsperiode, arrangerer vi også kunstverksted for voksne. Der utforsker vi teknikk og materiale knyttet til den aktuelle utstillingen.

Vi arrangerer også eksterne kunstverksted på ulike arrangementer rundt i distriktet, gjerne i samarbeid med de andre avdelingene i Museet Midt. Kunstmuseet NordTrøndelag satser bredt på formidling av kunst, og verksted for barn er ett av tiltakene i denne satsningen.

For mer informasjon om aktuelle kunstverksteder, meld deg på vårt nyhetsbrev, eller følg oss på sosiale medier.