Namsos Kunstforening

Namsos Kunstforening disponerer deler av Kunstmuseets lokaler, og viser opptil fire utstillinger i året.

12. oktober - 9. november: Lise Brissach
16. november - 4. januar 2025: Namdalsstipendiaten 2024 - Anita Gaassand
For mer informasjon om Namsos Kunstforening, se deres hjemmeside eller Facebookside.