Namsos Kunstforening

Namsos Kunstforening disponerer deler av Kunstmuseets lokaler, og viser opptil tre utstillinger i året.

I perioden 5. november - 10. desember 2022 viser kunstforeningen utstilling med årets Namdalsstipendiat, Morten Løberg. Løberg er kjent for sin minimalistiske bildestil, og regnes som en ener på sitt område både i kunstnerisk og håndverksmessig forstand. I denne utstillingen sammenstiller Løberg kliniske og sylskarpe bilder av vrakdeler fra havarerte fly, med neddempede landskapsbilder av åsteder. Vi kan vel kalle det kunstneriske åstedsundersøkelser, sier Morten Løberg selv. For mer informasjon om Namsos Kunstforening, se deres hjemmeside

Morten Løberg