Namsos Kunstforening

Namsos Kunstforening disponerer deler av Kunstmuseets lokaler, og viser opptil tre utstillinger i året.

I perioden 29. august - 19. september viser Namsos Kunstforening utstillingen Fornemmelser av Wenche Dahle og Knut Høihjelle. For mer informasjon om Namsos Kunstforening, se deres hjemmeside.

Knut Høihjelle og Wenche Dahle