Namsos Kunstforening

Namsos Kunstforening disponerer deler av Kunstmuseets lokaler, og viser opptil tre utstillinger i året.

I perioden 4. mars  - 15. april 2023 viser kunstforeningen utstilling med Bruce Jon Hamnes. For mer informasjon om Namsos Kunstforening, se deres hjemmeside eller Facebookside.