Historikk

Kunstmuseet NordTrøndelag har eksistert siden 2013. Navnet var tidligere Nord-Trøndelag fylkesgalleri og åpnet samtidig med Kulturhuset i Namsos den 12. mars 1988.

Nord-Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune var aktivt deltakende i tilblivelse av Fylkesgalleriet, som var det andre i Norge, noen måneder etter åpningen av Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane. Etter hvert ble det opprettet flere fylkesgallerier som følge av stortingsmeldingen fra det såkalte Gjørv-utvalget under ledelse av stortingsrepresentant Inger Lise Gjørv fra Nord-Trøndelag. Tanken var å spre profesjonell billedkunst og kunsthåndverk i alle fylker slik at distriktsbefolkningen, og spesielt barn og unge, fikk sine egne ”nasjonalgallerier”.

Gjennom årene har Kunstmuseet NordTrøndelag fått ansvar for flere kunstsamlinger som pr. i dag består av ca. 2000 verk. Dette i motsetning til den spede begynnelsen med ca. 200 verk som tilhørte samlingen til Namsos Kunstforening. Veksten av museets egen faste samling har vært størst, takket været donasjoner av kunst innkjøpt av Norsk Kulturråd og egne innkjøp. Også samlingen til Namsos Kunstforening, som Kunstmuseet forvalter, har vokst betydelig gjennom innkjøp og donasjoner. Den tredje samlingen som Kunstmuseet har ansvar for og oppbevarer i sine magasiner, i samarbeid med Riangalleriet, er verk av maleren Johs. Rian. I tillegg forvalter museet en privat samling.

Kunstmuseet NordTrøndelag har hatt en aktiv utstillingsvirksomhet hvor både verk fra samlingene og skiftende utstillinger av samtidskunstnere har blitt vist. Formidling mot skolene har blitt prioritert. Den første boken om maleren Johs. Rian ble utgitt som et forskningsprosjekt i daværende Fylkesgalleriets regi. Navneskiftet til Kunstmuseet NordTrøndelag kan sees som et tegn på evnen til fornying, som ved siden av forskning, formidling og forvaltning, er blant museets viktigste oppgaver.