Kunstmuseet NordTrøndelag

viser skiftende utstillinger av nasjonale og internasjonale kunstnere, samt utstillinger fra museets faste samling. Museet jobber aktivt med formidling av kunst gjennom omvisninger, kunstverksted og Den Kulturelle Skolesekken.

Kunstmuseet har også en egen museumsbutikk som tilbyr et bredt utvalg av kunst og design.

Riangalleriet har eget utstillingsrom med kunst av Johs. Rian (1891 – 1981). I tillegg disponerer Namsos Kunstforening museets utstillingslokaler, og viser blant annet den årlige Namdalsstipendiatutstillingen.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Fra Stipendutstillingen 2023. Viser tekstilverk av Damien Ajavon og Veslemøy Lilleengen

Åpning av Stipendutstillingen 2023

Årets Stipendutstilling åpnet lørdag 21. oktober, og vi takker alle som kom innom i løpet av dagen! Åpningstalen ble holdt av jurymedlem i Faglig råd…

Oversiktsbilde som viser deler av utstillingen til Anja Carr og deler av museumsbutikken

Stengt museum 25.09. – 20.10.

Kunstmuseet er stengt for publikum i perioden 25/9 – 20/10 grunnet montering av ny utstilling og utskifting av takvinduene i utstillingsrommet. Vi ønsker publikum velkommen…

Kunstner Anja Carr, museumsleder Sara Cornelia Greiff og leder Hovedutvalg for Kultur i Trøndelag fylkeskommune, Bente Estil foran to skulpturer av My Little Pony

Utstillingsåpning Anja Carr 10 år

Tusen takk til alle som kom på åpning av Anja Carr sin utstilling lørdag 13. mai!

Følg oss på Instagram

(NO)
Det er en rant, et manifest, et oppgitt brøl.
– Veslemøy Lilleengen

Veslemøy Lilleengen bruker motkulturens formspråk for å gjøre kunsten og kunstverkene hennes til en protesthandling. Faneformen og MC-jakkene er som et ekko fra protesttogene, og roper ut mot nedprioriteringen av forskning på kvinnehelse. Den kunstneriske inspirasjonen i dette prosjektet er nettopp kunnskapshullene og konsekvensene denne nedprioriteringen har for kvinners liv og helse. I kunstverkene finner en også referanser til albumcover fra metalmusikken, samt kvinneanatomi og konspirasjonssymboler.
_____________________________________________
(ENG)
It is a rant, a manifesto, an exasperated roar.
–Veslemøy Lilleengen

Veslemøy Lilleengen uses the idiom of the counterculture to turn her art and artworks into an act of protest. The banner shape and the MC jackets are like an echo of the protest march. They cry out against the deprioritisation of research into women's health. The artistic inspiration in this project is precisely the gaps in knowledge and the consequences this deprioritisation has for women's lived experience and health. In the artworks, you also find references to album covers from metal music as well as the female anatomy and conspiration symbols.

_____________________________________________
Veslemøy Lilleengen, "Kvinnehelse tour 2023", 2023 © Veslemøy Lilleengen / BONO. Foto: Steinar Johansen.
#kunstmuseetnordtrøndelag #KNT #museetmidt #kunstnereitrøndelag #norsksamtidskunst #norskebilledkunstnere #NBK #trøndelagbildendekunstnere #TBK #trøndelag #nordtrøndelag #namdalen #norskkunst #visitnamdalen #exploretrøndelag #visitnorway #kunstopplevelse #kunst #kunstutstilling #kunstmuseum #namsos #samtidskunst #nordtrøndelag #trøndelag #artmuseum #contemporaryart
(NO)
Kim Kvello håndterer teknikker og begreper som lenge har konkurrert og tilsynelatende utelukker hverandre: det harde og det myke, maleri og tekstilkunst, kunst og mote. Han forsøker å utvide muligheten for hva et maleri kan være. Vending av verdier i kunstsjangre er også til stede i teknikkene han bruker i verkene. Håndverksteknikker og tekstile arbeidsmetoder har lenge måttet slåss om anerkjennelse innenfor den visuelle kunsten. Sømmene er synlige, og utfordrer slik både moteskaperens og tekstilkunstnerens ideal.
______________________________________
(ENG)
Kim Kvello works with techniques and concepts that have long been competing and seemingly mutually exclusive: the hard and the soft, painting and textile art, art and fashion. He tries to expand the possibilities of what a painting can be. The reversal of value in art genres is also present in the choice of techniques. Craft techniques and textile work methods have long had to fight for recognition within the visual arts. The seams are visible, and thus challenge both the fashion designer's and the textile artist's ideal.
___________________________________________________
© Kim Kvello / BONO. Foto: Steinar Johansen.
© Vegar Moen / BONO. Foto: Steinar Johansen.
#kunstmuseetnordtrøndelag #KNT #museetmidt
#kunstnereitrøndelag #norsksamtidskunst
#norskebilledkunstnere #NBK
#trøndelagbildendekunstnere #TBK #trøndelag
#nordtrøndelag #namdalen #norskkunst #visitnamdalen
#exploretrøndelag #visitnorway #kunstopplevelse
#kunst #kunstutstilling #kunstmuseum #namsos
#samtidskunst #nordtrøndelag #trøndelag #artmuseum
#contemporaryart
(NO)
Verkene til Ballo danner en scene eller et tablå, som rekvisitter eller stillbilde til en slags film. Hva slags historier gjemmer seg blant objektene her? En historie er repetisjoner av enkeltelementer, som ved gjenfortelling gjør at noen hendelser virker viktigere enn andre. Repetisjonen er likevel et mektig virkemiddel som Ballo utforsker i sin kunstneriske praksis. Det kan virke som om noe får mer kraft og sannhet for hver repetisjon.
____________
(ENG)
Ballo's works form a scene or a tableau, like props or stills for some kind of film. What kind of stories are hidden among the objects here? A story is repetition of individual elements, which when retold make some events seem more important than others. Repetition is nevertheless a powerful tool that Ballo explores in her artistic practice. It can seem as if something gains more power and truth with each repetition.

_____________________________________________
Alle verk © Eva Ballo / BONO. Foto: Steinar Johansen.
#kunstmuseetnordtrøndelag #KNT #museetmidt #kunstnereitrøndelag #norsksamtidskunst #norskebilledkunstnere #NBK #trøndelagbildendekunstnere #TBK #trøndelag #nordtrøndelag #namdalen #norskkunst #visitnamdalen #exploretrøndelag #visitnorway #kunstopplevelse #kunst #kunstutstilling #kunstmuseum #namsos #samtidskunst #nordtrøndelag #trøndelag #artmuseum #contemporaryart