Johs. Rian

23. april 2016 – 25. februar 2017 Verkene i denne utstillingen var et utvalg kun fra Riangalleriets egen samling som har blitt ervervet gjennom innkjøp og gavedonasjoner siden oppstarten i…

Les mer

Johs. Rian – Kvinnen

14. mars 2015 – 16. april 2016 Tema for den andre utstillingen siden opprettelsen av Riangalleriet, var kvinnen. Her møtte vi kvinneskikkelser som påvirket og inspirerte Johs Rian i hans…

Les mer

Tegner og fargemysteriet Johs. Rian (1891 – 1981)

Fra åpningsutstillingen

19. juli 2014 – 28. februar 2015 Åpningsutstillingen ved det nyetablerte Riangalleriet, presenterte verk fra ulike samlinger, verk innlånt fra private eiere og Riangalleriets egne nylig innkjøpte verk. Utstillingen ble…

Les mer

10.01.15 TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2014

Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst, og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere og Trøndelag Senter for Samtidskunst. Utstillingen åpnet 18. oktober 2014 i Trøndelag Senter for Samtidskunst og Trondhjems…

Les mer