Johs. Rian

23. april 2016 – 25. februar 2017

Verkene i denne utstillingen var et utvalg kun fra Riangalleriets egen samling som har blitt ervervet gjennom innkjøp og gavedonasjoner siden oppstarten i 2014.