Brita Skybak og Gunnhild Uddu Ystad

Brita Skybak (f. 1960) har jobbet med mange ulike teknikker innenfor todimensjonal kunst og har de siste årene konsentrert seg om bilder som har vekselsvis hovedvekt på tegning og maleri. Hennes…

Les mer