Brita Skybak og Gunnhild Uddu Ystad

Brita Skybak (f. 1960) har jobbet med mange ulike teknikker innenfor todimensjonal kunst og har de siste årene konsentrert seg om bilder som har vekselsvis hovedvekt på tegning og maleri. Hennes tema handler ofte om fellesskap mellom mennesker. Hun tegner skjeletter og tomme arkitektoniske rom. “Selv om skjelettet bærer oss både gjennom livet og døden, har jeg valgt å fokusere på byggverket som bærer livet og det usynlige fellesskapet som er imellom oss.”

Gunnhild Uddu Ystad (f. 1979) bruker papir og blyant i sine arbeider. “I et samfunn hvor det jages etter materielle goder som gir kortvarig lykke, distanserer vi oss mer og mer til hverandre, omgivelsene og helheten vi er en del av. Det etterlater et tomrom som igjen forsøkes bøtes på med noe nyere og flottere.” Ystad ønsker å fylle dette tomrommet gjennom å iaktta omgivelsene og gjenfortelle det hun ser på papiret. Selve prosessen er det vesentlige, som gir en opplevelse av å være tilstede her og nå. Fra 24.04. – 24.05.10.