Prosjektstøtte

Søknadsfristen for Prosjektstøtte 2023 har gått ut.

Prosjektstøtten kan søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere og konseptkunstnere som arbeider, bor, ble født eller har nære familiære bånd i Trøndelag, og som kan vise til profesjonell faglig virksomhet.

Maksimalt prosjektstøttebeløp i 2023 er 50 000,-. Prosjektstøtten kan deles mellom flere søkere. Prosjektstøtten skal benyttes til å avholde offentlig tilgjengelig separat- eller gruppeutstilling etter avtale med et utstillings-/visningssted.

Støtten kan kun benyttes til utstillinger som skal avholdes eller påbegynnes senest to år etter året for søknadsfristen. Det gis ikke støtte til avholdte eller påbegynte utstillinger. Det kan gis støtte til utstillinger i utlandet. Det gis ikke støtte til kollektivutstillinger.

Ved søknad om prosjektstøtte, benyttes eget skjema som finnes her.