Street Art Camp 2018

Kunstmuseet NordTrøndelag invitererte barn og unge (10 år +) fra Namdalsregionen til å delta i en ukeslang street art workshop 6. - 10. august, med art director og illustratør Frank Trana og Kunstmuseets formidler Yvonne Antonsen. 

Under Street Art Camp 2018, ønsket vi å motivere de unge til å være samfunnsengasjerte i estetiske prosjekt. De arbeidet rundt tematikken miljø og bæredyktighet, under mottoet Beware Of Your Surroundings. Ønsket var å gjøre de unge oppmerksomme på sine omgivelser og lære dem å se verdien i det som er forsømt og forlatt, og blåse nytt liv i og skape debatt rundt det som ses på som verdiløst.

13 ungdommer deltok med Frank Trana som hovedinstruktør, hvor deltakerne jobbet med installasjoner som resulterte i #sopinn prosjektet som kan følges på instagram, samt en egen utstilling ved Kunstmuseet og en kortfilm ved Namsos kino. De malte også egne motiv på festivalkonteinere og jobbet med pirate printing m.m. Festivalkonteinerne plasseres nå på ulike arrangement rundt om i Trøndelag i regi av Retura.

Street Art Camp 2018 ble sponset av Regionalt næringsfond for Midtre Namdal, DesignTrykk AS, Retura NT AS, Hamstad Bakeri AS, HOTSPOTS AS, Fargerike Husby Fagsenter og SPICATUM.

Instruktører

Frank Trana er art director og illustratør, med lang erfaring innen reklamebransjen. Han har også drevet med street art i offentlige rom. Tidligere prosjekter han har gjort er blant annet Like Dislike og Pixelthis, hvorav sistnevnte ble vist som en en utstilling som presenterte en nærhet til tidsånden og de tapte øyeblikkene i Tsjernobyl og Pripyat.
Frank er opprinnelig fra Namsos, men bor og jobber i Trondheim der han driver sitt eget reklamebyrå Natiwe AS. Se mer av Frank sine arbeid her.

Yvonne Antonsen er formidler og prosjektutvikler ved Kunstmuseet NordTrøndelag. Hun initierte og har drevet Kunstmuseets populære Kunstverksted siden 2014. Yvonne er drivkraften bak dette prosjektet som startet i 2017, med sin interesse i alt som er retro og street art, og et ønske om å involvere barn og unge i interaktiv kunst.