Laster Arrangementer

KUNST SOM FORSKNING

277441406_7864411136917676_3394053322020451690_n

16. juni kl.18:00 - 19:30

Filmvisning #tjaetsie (water) knowknowknow, 2017, 18 min av Sissel M. Bergh
Samtale med Sissel M. Bergh og Ellen Sofie Griegel
I anledning Meta.Morf – Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi inviterer Kunstmuseet NordTrøndelag til en samtale med kunstnerne Sissel M. Bergh og Ellen Sofie Griegel. Samtalen tar sitt utgangspunkt i kunstnernes tilnærming til kunst som undersøkelser og forskning. Naturen spiller en sentral rolle i både Berghs og Griegels kunst. Bergh synliggjør menneskets relasjon til sine omgivelser og ulike syn på eierforhold til land og hav.
Vi viser kortfilmen #tjaetsie (water) knowhowknow, 2017 av Sissel M. Bergh. Tjaetsie betyr «vann» på sørsamisk. I filmen får vi følge med ned i havdypet og inn til Trondheims indre fjord. Vi ledes gjennom en historie om våre oseaniske forhold. Trøndelagskystens gudinne, «Guri Kunna» (Gorij gujne på sørsamisk), representerer selve havet. #tjaetsie er den første filmen i serien knowhowknow, som undersøker relasjonene og kunnskapen vi har til våre fysiske miljøer.
Griegel utforsker estetikk, magi og poesi i natur og vitenskap, og arbeider med komplekse prosjekter over lang tid. Gjennom studier av jordens mange kretsløp søker hun svar på hvordan ting henger sammen. Griegel ønsker å visualisere skjulte kommunikasjons-strukturer i naturen. Under samtalen får vi et innblikk i hennes prosess og verk.
Arrangementet starter kl. 18:00
Ellen Sofie Griegel (f. 1975) er billedkunstner fra Trondheim som jobber med skulptur, installasjon og grafikk. Hun tok sin BA og MFA ved Kunst – og designhøgskolen i Bergen (2007) og har blant annet vist arbeider ved Trafo Kunsthall, RAKE visningsrom, Østfold Kunstsenter, Kunstmuseet NordTrøndelag og Norske Grafikere.
Hun har hatt kunstoppdrag for offentlig rom og er innkjøpt av Trondheim kommune, Steinkjer kommune og Kunstmuseet NordTrøndelag.
Griegel studerer konstruksjon og oppbygning av form; teknisk, materielt og konseptuelt. Gjennom kunsten undersøker hun om alt som eksisterer og skjer har forbindelse med hverandre, og om det finnes et felles utgangspunkt og en byggestein for alt. Prosess og metode har en tydelig rolle i hennes prosjekter.
Sissel M. Bergh (f.1974) er en kunstner fra sørvest Sápmi/ Trøndelag, som arbeider i Tråante og Fovsen. Hun tar i bruk et mangfoldig kunnskapsgrunnlag for å skape relasjon til og forstå fysiske og usynlige verden(er). Bergh leser og fortolker relasjoner, land, minne, makt og magi på nytt.
De siste årene har hennes fokus vært på den indre strukturen i det sørsamiske språket, for å forstå lokalt land og endre historien om vår fortid. Verkene hennes består av film, skulpturer, malerier, tegninger, installasjoner, tekst og mer.
Berghs kunst var presentert på Gøteborg International Biennale of Contemporary Art i 2019, og på Nirin – den 22. biennale i Sydney i 2020. Nylige utstillinger inkluderer ØKS, Norge og SAW galleri, Ottawa, Canada. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og ved University of Technology i Durban, Sør-Afrika.
Stillbilder fra Tjaetsie (photo: 22 Biennale of Sydney, NIRIN)
For mer informasjon om TEKS og Meta.Morf:
TEKS
Trondheim Elektroniske Kunstsenter
www.teks.no
@teks.no
Meta.Morf
Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi
www.metamorf.no
#meta_morf

Tidspunkt: 16. juni 2022