Åpning av Stipendutstillingen 2023

Årets Stipendutstilling åpnet lørdag 21. oktober, og vi takker alle som kom innom i løpet av dagen! Åpningstalen ble holdt av jurymedlem i Faglig råd for Kunstmuseet, Øystein Pålssønn Lønvik, og det var musikalsk innslag av Margrethe Homstad og Kristoffer Heglum. Eva Ballo og Veslemøy Lilleengen, som er to av kunstnerne som deltar på utstillingen, var også tilstede på åpningen. Kim Kvello, Damien Ajavon og Vegar Moen er de tre andre kunstnerne som viser sine arbeider under årets Stipendutstilling.

I november skal Kunstmuseets Faglige råd vedta hvem av de fem som blir tildelt arbeidsstipendet på kr. 100 000,- og en måneds residency ved gjesteatelieret Snedkeriet, som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos.

Fra åpningsdagen av Stipendutstillingen 2023. Publikummere studerer veggskulptur av Eva Ballo. I forgrunnen vises en veggskulptur bestående av blant annet tørkede bær av samme kunstner.  Fra åpningsdagen av Stipendutstillingen 2023. Museumsleder Sara Cornelia Greiff overrekker gave fra museet til kunstnerne Eva Ballo og Veslemøy Lilleengen. Fra åpningsdagen av Stipendutstillingen 2023. Vokalist og gitarist fra musikklinjen ved Olav Duun videregående skole synger og spiller, mens publikum lytter. I bakgrunnen vises tekstilverk av Damien Ajavon og Veslemøy Lilleengen.