Arbeidsstipend 2021

Vi gratulerer Alexandra Jegerstedt med tildelingen av Kunstmuseet NordTrøndelags arbeidsstipend 2021!

I tillegg til stipendet på kr. 100 000, får Jegerstedt én måneds arbeidsopphold på gjesteatelieret Snedkeriet ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos.

Juryen i Kunstmuseets faglige råd ga følgende begrunnelse for tildelingen:

Jegerstedt utfordrer gjennom sin kunstneriske praksis en tid med stort fokus og krav til målbarhet. Hennes lekende tilnærming og omfavnelse av usikkerheten som en tilstand i utforskningen, skaper overraskende uttrykk som befinner seg i en uavklart form i stadig forvandling. Det usikre elementet inngår i samspillet mellom form, farge og materialenes egenskaper og legger premissene for det videre visuelle uttrykk.

Ved tildeling av arbeidsstipendet ønsker Faglig råd å tilby Jegerstedt mulighet til å arbeide dyptgående med sin kunstfaglige praksis i sitt prosjekt Fremkallelse. Jegerstedt vektlegger i sin søknad betydningen av å kunne få arbeide med naturen i sin rene form i dette prosjektet. Oppholdet vil gi Jegerstedt videre muligheter til sanking og utprøving av plantefarger, samt benyttelse av landskap og svaberg som naturlig støpeform, men nå med det namdalske habitat og geologi som utgangspunkt.  Vi gleder oss til å se hvordan Jegerstedts objektbaserte utforskning av den namdalske naturen vil gi seg til uttrykk i hennes videre kunstproduksjon.

Foto: Inga Skålnes