Stipendutstilling 2021

Kunstmuseet presenterer arbeider av de nominerte søkerne til Trøndelag fylkes arbeidsstipend.

Mottakeren av stipendet på kr 50 000 får én måneds opphold ved gjesteatelieret Snedkeriet, som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos.
Det er Faglig Råd ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag som foretar utvelgelsen blant de nominerte, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden.

Utstillingsperiode: 20. februar – 24. april 2021