Stipendutstilling 2021

Kunstmuseet presenterer arbeider av de nominerte søkerne til Kunstmuseet NordTrøndelags arbeidsstipend. Kunstnerne som deltar på årets utstilling:

Michiko Takahashi Nilsen f. 1965, Iwate, Japan
Tobias Liljedahl f. 1988, Göteborg, Sverige
Tulle Ruth Koefoed-Jespersen f. 1962, Køge, Danmark
Peter Sutton f. 1967, Norwich, England
Alexandra Jegerstedt f. 1986, Trondheim
Katrin Rusten f. 1992, Molde
 
Utstillingen har en variasjon i uttrykk og tema, og viser blant annet videoinstallasjon, skulptur, keramikk, maleri og lydinstallasjon.

Mottakeren av stipendet på kr 100 000 får én måneds opphold ved gjesteatelieret Snedkeriet, som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos.
Det er Faglig Råd ved Kunstmuseet NordTrøndelag som foretar utvelgelsen blant de nominerte, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden.

Foto viser detalj fra verket “Marzipan Leftovers Are Not Always Good” av Katrin Rusten

Utstillingsperiode: 20. februar – 24. april 2021