Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud

Namsos Kunstforening presenterer  en utstilling med kunstnerne Gunnhild Vegge og Lasse Kolsrud.

Kunstnerne har i lengre tid samarbeidet om en billedsyklus bestående av fargetresnitt, med nordmenns ihuga trang til utendørssysler som tema. Humor og ironi på egne og andres vegne står sentralt i disse arbeidene som kaster skråblikk på ulike aspekter ved friluftslivet til alle årstider, i bygd og by.

Utstillingens hoveddel består av motiver fra serien «Kiempers Fødeland: 1814 – ?» Dette tresnittprosjektet kom i gang i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, og tar utgangspunkt i enkelte sentrale datoer og hendelser i kongeriket de siste to hundre år. Serien er under konstant utvikling, og vises i sin (foreløpige) helhet ved Kunstmuseet.

Utstillingsperiode: 04.03. – 08.04.17

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre