JOHS. RIAN Fra samlingen

Dette er den tredje utstillingen Riangalleriet viser i sine lokaler i Kunstmuseet siden åpningen i 2014. Utstillingen viser et tjuetalls verk som alle er innkjøpt av Riangalleriet de siste årene. Flere av disse er ikke blitt vist tidligere.