07.11.15. TIDSREISE GJENNOM 30 ÅR

Arnold Dahlslett, Liv Aursand og Kamme Greiff har virket som billedkunstner/kunsthåndverkere i Overhalla og Namsos siden 1975/76 og har en felles plattform gjennom utdanningen sin, da alle tre har deler av kunstutdanningen fra Münster i Tyskland. I 1985 hadde de tre sin første gruppeutstilling i Namsos; en utstilling som skulle vise hva unge mennesker som søkte studier og impulser fra utlandet, kunne bidra med som brobyggere i Namdalen. De tre kunstnerne markerer 30- års  jubileet for deres første gruppeutstilling i Namdalen med en spennende retrospektiv utstilling ved Kunstmuseet. Kurator for utstillingen er Trix Scherjon.Til 09.01.16.