14.11.15 ROAR KJÆRNSTAD – NAMDALSSTIPENDIATEN 2015

Arr. Namsos Kunstforening

Roar Kjærnstad er årets Namdalsstipendiat og er utdannet fra Nansenskolen på Lillehammer og har fordypning i maleri ved Royal Art Academy i Antwerpen. Kjærnstads uttrykk handler om å kombinere abstrakte og figurative former. Kunstnerens mål er å få abstrakte flater og klanger til å møte det klare og gjenkjennelige. Se kunstnerens hjemmeside. Til 02.01.16.