Cathrine Ruud ble årets stipendmottaker

Vi gratulerer Cathrine Ruud som mottaker av Arbeidsstipendet 2015!

Faglig Råd for Kunstmuseet Nord-Trøndelag har besluttet å tildele Cathrine Ruud fra Trondheim årets arbeidsstipend.
Utvelgelsen var krevende fordi nivået blant de deltakende kunstnerne var kvalitativt høyt. Juryen la vekt på presentasjonen av de ulike prosjektene i søknadsteksten, på samsvar mellom idé og de utstilte verk og på teknisk utførelse og kunstnerisk kvalitet av de enkelte kunstverk.

Ruud ble tilkjent stipendet på kr 50 000 med følgende begrunnelse:

Ruuds arbeider fascinerte juryen med sin plastisitet og karakter. Kombinasjonen mellom teknikk, materialitet og format var slående. Hennes veksling mellom tegning og foto er spennende og hun formår å fange, samt visualisere tid og dens detaljer gjennom vekslende kunstneriske tilganger. Verkserien Along a Certain Path trekker beskueren til seg gjennom sin skulpturelle karakter og dynamiske linjeføring, tross sin stilistiske todimensjonalitet. Ruud har mestret å skape et sensibelt, men på samme tid voldsomt uttrykk gjennom sin tilgang og teknikk. Hennes verk skaper dybder på flere nivåer både visuelt og reflekterende.

 Vi ønsker derfor at Ruud skal få muligheten til arbeidsro gjennom én måneds residency på Snedkeriet, samt at stipendet vil kunne bidra til videre arbeid med kunstnerskapet og kommende utstillinger.

 I tillegg vedtok Faglig Råd å kjøpe inn verket Along a Certain Path no. 4 av årets stipendmottaker til Kunstmuseet Nord-Trøndelags faste samling.

Along a Certain Path no. 4Along a Certain Path no. 4 - 2 - 1