17.05.14 FOLKEVILJEN I NORGE 1814 – 1913 – MED BLIKK PÅ NAMDALEN

 

Vandreutstillingen ”Folkeviljen i Norge 1814-1913 – med blikk på Namdalen” er et samarbeidsprosjekt mellom avdelingene i Museet Midt. Utstillingen er satt sammen i anledning grunnlovsjubileet i 2014, og skal turnere blant museets medlemskommuner i seks måneder fremover.
Temaet er avgrenset til perioden 1814-1913, som markerer at en viktig epoke med demokratiutvikling og selvstendighet for Norge endelig var oppnådd, ved stemmerett for kvinnene i 1913.

Utstillingen åpnet ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag 17. mai, og vandrer videre til Kystmuseet i Rørvik i begynnelsen av juni, der den skal være del av Vikna kommunes markering i anledning 200-årsjubileet. Til høsten turnerer altså vandreutstillingen videre i de andre medlemskommunene i Museet Midt – Nærøy, Fosnes, Grong, Overhalla, Lierne og Namsskogan. Til 01.06.14.

Åpning II web Åpning III web Åpning IV web Åpning V webjpg Åpning VI web Åpning web