28.09.13 KARI ANNE HELLEBERG BAHRI

Utstillingen har fått tittelen Uncustomized og viser tredimensjonale tekstilobjekt – med form som klær. Spesiallagde “klesobjekt” om det å ikke å passe inn. Klær forbindes med mennesket og objektene blir symbol for dette, og ulike livssituasjoner vi kan befinne oss i. “Klesobjektene” viser ofte begrensninger i forhold til bevegelse fordi ulike faktorer hindrer mennesket i å utfolde seg, og bevege seg slik det vil. Det kan være fysiske begrensninger, mentale hindringer eller samfunnets normer og forventninger. Utstillingen handler om å være menneske og ikke passe helt inn. Spørsmålet er om annerledeshet blir et hinder, eller om det fører til nye måter å bevege seg på i livet. For mer info se Kari Annes hjemmeside www.kariannehbahri.com Til 10.11.13

Perfect home   Uten tittel   Monologue 1-3   General Public  Perfect Home