Skole

For skoler har vi egne tilbud med besøk i utstilling + tilhørende verksted. Vi utarbeider også verksteder på bestilling. For tiden tilbyr vi gratis omvisning i Visuelle Nabolag med et tilhørende verksted, Kunstner og kurator for en dag.

1-4. trinn: Kunstner og kurator for en dag.

Vi ser sammen på og snakker om utstillingen Visuelle Nabolag. Etterpå går vi til vårt verksted hvor barna får lage sin egen kunst i collageteknikk, som de setter opp i miniatyrutstillinger.

Ca. 70 min, omvisning + kunstverksted

5-7. trinn: Kunstner og kurator for en dag
Vi ser sammen på og snakker om utstillingen Visuelle Nabolag, for at så snu Visuelle Nabolag på hodet med nye måter å sette sammen kunsten i miniatyrutstillinger. Vi besøker i tillegg vårt verksted hvor elevene lager kunst inspirert av noe av kunsten i Visuelle Nabolag.

90 min, omvisning + kurator for en dag + kunstverksted

 

8-10. trinn og VGS: Kurator for en dag
Etter at vi sammen har sett på og snakket om utstillingen, setter elevene sammen deres egne utstillinger. Vi jobber med modeller av utstillingsrom og miniatyrer av verkene representert i Visuelle Nabolag. I dette verkstedet er det fokus på samtale og refleksjon rundt det vi ser, hvordan kunst forteller historier og hvordan kunst sammen sier noe om vår historie og samtid.

70-90 min, omvisning + Kurator for en dag