Kunstmuseet 35 år

12.mars 2023 er det 35 år siden vi åpnet dørene for publikum for første gang, da som et av landets første fylkesgalleri. Formålet med etableringen var å utvikle og tilrettelegge for det profesjonelle kunstfeltet og kunstformidlingen i den nordlige delen av Trøndelag. Det var et enormt løft for kunstfeltet, både nasjonalt og regionalt, at det ble tilrettelagt for profesjonelle aktører med fokus på utstillinger, pedagogisk formidling og bevaring av kunstarven.

Det har blitt gjennomført mange magiske utstillinger, lærerike kunstnermøter, flotte innkjøp og spennende samarbeidsprosjekter gjennom de siste 35 årene!

Vi markerer dagen med et tilbakeblikk fra museets første utstilling;

INTERNASJONALE TRØNDERKVINNER FRA 1850 TIL I DAG. Utstillingen presenterte kvinnelige trønderske kunstnere som gjennom sin kunstneriske virksomhet hadde skapt kontakt mellom Norge og utlandet. Dette gjennom utdanning, studiereiser/opphold, utstillinger eller offentlige innkjøp i utlandet. I alt var 45 kvinnelige kunstnere representert i utstillingen.

Vi ønsker å gratulere alle som har vært en del av reisen; både som publikum, utøver og samarbeidspartner! Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å skape nye kunstopplevelser i regionen i årene fremover!

Fremst f. v. Borghild Bredeli, Elisabeth Balstad, Anne Marie Hagerup, Aud Lilleengen, Åse Føinum og Ragna Thiis. Andre rekke Kamme Greiff, Aina Thiis Leirdal og Liv Aursand. Bakerst Elisabeth Eggen, Jorun Kraft Mo og Åse Frøyshov.

Fylkesgallerileder Trix Scherjon

Fra åpningsutstillingen