Fast Samling – Innkjøp fra Stipendutstillingen 1993 – 2019

Verkene vi møter i denne samlingsutstillingen er et utvalg av de mange innkjøpene museet har gjort fra museets stipendutstillinger gjennom tidene.

Museets stipend ble utlyst for første gang i 1993. Den gangen var stipendordningen tredelt og bestod av et arbeidsstipend, reisestipend og prosjektstøtte.

I dag utlyser museet to stipender. Et årlig Prosjektstøttestipend på kr. 50 000,- som er øremerket kunstnere som bor, er født eller har nære familiære bånd i Trøndelag. Annen hvert år utlyser museet sitt Arbeidsstipend på kr. 100 000,- som inkluderer én måneds arbeidsopphold på gjesteatelieret Snedkeriet ved Norsk Sagbruksmuseum. Dette stipendet er åpent for alle kunstnere, uavhengig av regional tilknytning.

Fra Søknad til Arbeidsstipend  

Kunstnere sender inn en motivert søknad om sitt prosjekt eller den kunstneriske praksis de ønsker å arbeide videre med under et eventuelt arbeidsopphold. Deretter gjennomgår Faglig Råd for Kunstmuseet alle søknader. Museets faglige råd er et skiftende utvalg bestående av en representant fra Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM), en fagperson fra en annen kunstfaglig institusjon regionalt eller nasjonalt, samt Kunstmuseets kunstneriske leder. Etter gjennomgang gjør faglig råd en utvelgelse bestående av fem til seks kunstnere som presenteres videre ved museets stipendutstilling. På grunnlag av de arbeider og prosjekter som er utvalgt til å stilles ut på Stipendutstillingen, beslutter rådet hvem som mottar stipendet og inviteres til Namsos for et arbeidsopphold i etterkant av utstillingen.

Det er få stipender av en slik karakter; som gir kunstneren så mye rom og økonomisk frihet til ren fordypning og utviklingsprosess. Arbeidsstipendet har derfor, siden etableringen og frem til i dag, hatt stor oppslutning og en høy søknadsprosent. Kriterier og begrunnelse for selve innkjøpene har variert i takt med de ulike faglig råd gjennom tidene, og i dag bidrar disse innkjøpene til at Kunstmuseet har en samling med stor variasjon i kunstnerisk koloritt og uttrykk. De speiler nærmere 30 år med kunstneriske tradisjoner og tendenser innenfor den trønderske og nasjonale samtidskunsten.

Stipendene har bidratt til å hjelpe og støtte nyetablerte kunstnere i en oppstartsfase og gitt liv til nye kunstprosjekter. I tillegg har de gitt mulighet til realisering og videreutvikling av allerede eksisterende prosjekter og tatt kunstfaglige undersøkelser til nye nivåer.

Kunstmuseet NordTrøndelag gleder seg allerede til Stipendutstillingen 2023!

Hovedbilde: Anna Ihle, Arbeidsflyt ©A. Ihle/BONO. Foto: KNT/GJ-W
Bakgrunn: Beate Fjellberg, Uten tittel ©B. Fjellberg/BONO, Marit Aabel, Reisen III © M. Aabel/BONO, Tone-Lise Magnussen, Isdanser © TL Magnussen/BONO