Namdalsstipendiaten 2022

Arrangør: Namsos Kunstforening

Namsos Kunstforening viser utstilling med årets Namdalsstipendiat, Morten Løberg. Løberg er kjent for sin minimalistiske bildestil, og regnes som en ener på sitt område både i kunstnerisk og håndverksmessig forstand. I denne utstillingen sammenstiller Løberg kliniske og sylskarpe bilder av vrakdeler fra havarerte fly, med neddempede landskapsbilder av åsteder. Vi kan vel kalle det kunstneriske åstedsundersøkelser, sier Morten Løberg selv.

Utstillingsperiode: 5. november – 10. desember