Prosjektstøtte 2022

Vi gratulerer Solveig Bergene som mottaker av Kunstmuseets prosjektstøtte for 2022!

Faglig Råd for Kunstmuseet NordTrøndelag har gitt følgende begrunnelse for tildelingen:

Prosjektstøtte 2022 tildeles Solveig Bergene for hennes utstilling ved Sandnes Kunstforening, høsten 2022. Bergenes arbeider begeistret museets faglige råd med sitt dragende visuelle uttrykk. Hennes arbeider beveger seg på flere nivåer både strukturelt og teknisk. Bergenes teknikk, pigmentbruk og geometriske oppbygging av motivene, fordrer beskueren til å fordype seg systematisk i motivenes oppbygning. I flere lag vokser organiske ornamenter seg over og gjennom bildeflaten til små universer. Gjennom et fravær av det menneskeskapte søker hun sin inspirasjon i naturens og dyrenes verden. Ved å fjerne det menneskeskapte materialistiske, inviterer Solveig Bergene oss inn i en visuell undersøkelse på det mer spirituelle og mystiske plan. Vi ser her et uttrykk som slekter og refererer på tidligere kunstneriske tradisjoner som Hilma af Klint og den teosofiske og antroposofiske filosofi. En visuell søken på kunnskap om det gudommelige og spirituelle som en bestanddel av menneskets helhet. Solveig Bergene skildrer gjennom sin estetikk en universalitet med røtter i den mystiske og spirituelle dimensjon.

(Foto: Solveig Bergene)