BY´N Æ BOR I

Kunstmuseet NordTrøndelag inviterer barn og ungdommer til å delta i fotoprosjektet «BY´N Æ BOR I». By- og stedsutvikling og kulturminner er aktuelle tema og utgangspunkter for dette prosjektet. Vi ønsker å se steder, bygg, kriker og kroker av byen som betyr noe og har verdi for de yngre generasjonene.

Bildene skal vises i løpet av arrangementet «BRUK BYEN», 18. september kl.12.00-15.00 på Samfunnshuset og festplassen. «BRUK BYEN» er et samarbeidsprosjekt mellom Museet Midt sine avdelinger i Namsos, med tema by- og stedsutvikling. Dagen er for alle byens innbyggere og vil by på alt fra musikk, speakers corner og breakdancekurs til omvisning på samfunnshuset.

For å delta i fotoprosjektet, ta bilder av de delene av byen som betyr noe for deg. Det kan være en plass du liker deg på, et bygg du synes er kult, en detalj som er interessant. Det er helt opp til deg!


Frist for innsendelse av bilder: 12. september 2021

Bildene sendes til [email protected] med følgende informasjon:
Fornavn
Etternavn
Alder
Hva er på bildet? Navn på plass/gate/bygg
Beskriv med et par setninger hvorfor det betyr noe for deg