Marte Lill Somby og Jukke Rosing

Arr: Namsos Kunstforening

De språkløse er et samarbeids prosjekt mellom billedkunstneren Marte Lill Somby og kunstfotografen Jukke Rosing.
Prosjektet handler om identitetskrise, søken etter svar og behov for aksept. Det å mangle sitt mors og farsmål.

Hvem bestemmer hvem du er, og hvem du tilhører?
Når er du korrekt og når er du feil?
Hvem stiller kriteriene og hvem godkjenner? Dette er spørsmålene som startet prosjektet.

Prosjektet er visualisert gjennom fotografi og her vil de begge komme med deres budskap på hvem de er og hvordan de ser hverandre. Marte og Jukke har jobbet siden 2017 med et samarbeid på tvers av land, kulturer og identitet. Med en sterk fellesnevner – De språkløse og historien om en reindriftskultur i 2 land.

Utstillingsperiode: 11. juni – 22. august