Paradis til Dystopi

Denne utstillingen presenterte en bred oversikt over historien til det vestlige landskapsmaleriet gjennom 19 malerier fra samlingene til Kunstmuseet NordTrøndelag og Namsos Kunstforening. Ved å sammenlignende tre malerier av den lokale kunstneren Johs Rian med verk fra andre kunstnere fra det 20. århundre, fremhevet utstillingen noen av de viktigste temaene innen landskapsmaleri og Rians unike bidrag til disse. I samfunnsdiskusjonen om miljøutfordringer og klimaendringer, prøvde denne utstillingen å bidra med innsikt i måten vi er blitt formet som kultur, vår forståelse av naturen og den sentrale rollen kunstnerne har spilt i dette forholdet.

Kurator Maurice Ortega (f. 1967, Mexico) har arbeidet i museer og med kultur i mer enn 30 år. Han har en Master of Visual Arts fra Griffith University, Australia. Han var direktør for Queensland Centre for Photography (Australia) fra 2004-14, og direktør for utstillinger i Curatorial Assistance (Los Angeles, USA) fra 2014-15.

Hovedbilde: Johs. Rian, ukjent tittel, 1922 © J. Rian / BONO. Foto: Maurice Ortega