Stipend 2016 og Utstillingsplass 2017

Søk om arbeidsstipend, prosjektstøtte og/eller utstillingsplass ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag!
Søknadsfrist 1. november 2015. For fullstendig utlysningstekst se under fanen Søknader.