Seminar ved Kunstmuseet

Torsdag kveld var ca 30 personer samlet til seminar med tema overlapping av kunstartene her ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Det ble en lærerik og hyggelig kveld.

Vi takker alle som har bidratt til et vellykket arrangement. En stor takk til Anne Marthe Dyvi og Per Platou for inspirerende og lærerike foredrag. Takker også musikerne Eirik Øien og Martin Langlie for en fantastisk fremføring av REMAKE: Graffiti Composition, basert på nedtegninger fra notearkene som har hengt rundt i byen. Tusen takk til Cecilie Bjørgås Jordheim som tok initiativet til dette seminaret. Og ikke minst en stor takk til alle som kom for å oppleve dette sammen med oss.

Cecilie Bjørgås Jordheims utstilling Hele Verden Er Et Noteark står til og med Søndag 7 Juni.

Lørdag 6. Juni – Performance av Horizon. No Horizon. Partitur 10-18.

Søndag 7. Juni – Kunstverksted for barn med utgangspunkt i utstillingen.