24.01.15 TRINE HOVDEN

nr 1 Hovden IITrine Hovden står bak årets første separatutstilling ved Kunstmuseet. Hovden er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, seksjon for keramikk, hvor hun tok hovedfaget sitt i 2005. Hun har en rekke utstillinger å se tilbake på, både i inn- og utland. Hun har blant annet mottatt Statens kunstnerstipend, treårig arbeidsstipend og Bergen kommunes kulturstipend. Selv sier hun dette om utstillingen:

Tidsbegrepet og gjentagelsen er gjennomgående tema i arbeidene mine. Jeg er opptatt av spørsmål rundt identitet og tilhørighet i forhold til geografi, slekt og familie. Med utgangspunkt i bilder og problemstillinger fra min egen familiehistorie utforsker jeg den individuelle og kollektive erindring.

 Jeg arbeider med leire og silketrykk med utgangspunkt i fotografiet.

Ved å kombinere klassiske keramiske kvaliteter og materialer med grafiske teknikker skaper jeg mitt eget individuelle utrykk. De keramiske materialene gir andre utrykk enn pigment; transparens, glassdannelse, dybde, opacitet og brenningens innvirken på fargeoksydene er særegent for den keramiske overflate. De grafiske trykketeknikkene gir presisjon, repetisjon og et stort og annet uttrykksregister i overføring av motiv.

Jeg blander ulike teknikker, maler, heller, sjablongtrykk og fotobasert overføring. I et slags møte mellom det som har vært og det som er. Mellom erindring, representasjon, virkelighet og fiksjon.

 Gjennom fragmentering, abstraksjon og transformasjon av det gjenkjennelige familiefotografiet forsøker jeg å viske ut skillet mellom fortid og nåtid, det allmenne og private. Jeg vil forsøke å vise noe annet enn øyeblikket. Det vi ikke tar bilder av.

 I arbeidet til utstillingen har jeg også fysisk brutt opp bildene ved å skjære i dem opp i strimler, nærmest makuler dem. Dette materialet har jeg så arbeidet med ved å samle igjen på ulike måter, mens i noen arbeider benytter jeg strimlene som et byggemateriale. Dette har tilført arbeidene mine en mer skulpturelle og abstrakt karakter.  Se kunstnerens hjemmeside. Til 01.03.15.