13.06.15 SOMMERUTSTILLING 2015 – STIPENDUTSTILLING

Kunstmuseets sommerutstilling viser arbeider av de nominerte søkerne til Nord-Trøndelag fylkes kunststipend. Mottakeren av stipendet får én måneds opphold ved gjesteatelieret Snedkeriet, som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos. Det er Faglig Råd ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag som foretar utvelgelsen blant de nominerte, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden. Årets deltakere er Jenny Alnæs, Hilde A Danielsen, Bjørn Erik Haugen, Hilde Irene Knutsen, Manuel Portioli og Cathrine Ruud. Til 15.08.15.