Åpning av Riangalleriet

Åpningsutstillingen for Riangalleriet forsøker å belyse bærebjelkene i
Rians kunst, tegning og farger. Bærebjelker gjennom et sent påbegynt,
men langt profesjonelt kunstnerskap, som varte fra slutten av 1920-tallet
til begynnelsen av 80-tallet.

Selv om det er godt over 30 år siden Johs. Rian døde er han et
levende navn innenfor billedkunsten. Mange overraskes og imponeres
over hans livslange strev for å treffe med form og ikke minst med farge.

Etter Riangalleriets stiftelse i 2007, har det vært et ønske å få et
fast galleri for å vise frem samlingen. Et fast utstillingssted vil gi
bedre muligheter for å realisere institusjonenes formål.
Arbeidet med samling, forvaltning, formidling og forskning rundt
Johs. Rians arbeider har nå fått et helt annet utgangspunkt, også
gjennom samarbeidet med Museet Midt, avd Kunstmuseet Nord-Trøndelag.

Johs Rian plakat åpninga av Riangalleriet

Tegner og fargemysteriet Johs Rian

Riangalleriet åpningsdag

Åpningsprogram