11.01.14 TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2013

11.01.14 TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2013
Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere og Trøndelag Senter for Samtidskunst. Utstillingen åpnet lørdag 28. september 2013 i Trøndelag Senter for Samtidskunst og Trondhjems Kunstforening. Kunstmuseet Nord-Trøndelag er ett av to visningssteder, foruten TSSK. Før den kommer til Namsos skal Trøndelagsutstillingen presenteres i Oppdal Kulturhus. Juryen for den 37. Trøndelagsutstillingen har valgt ut 26 kunstnere som deltar. For mer info om utstillingen se www.trondelagsutstillingen.no.
Til 09.02.14.

You are to me what I was to her #1
You are to me what I was to her #1
Maria Konstanse Bruun