30.11.13 TORE REISCH

Tore Reisch er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim, og jobber hovedsaklig med skulptur/installasjon og tegning. Om sin egen utstilling The Emperor`s New Island sier han:
Vi får se skulpturer og tegninger som har til felles at de visualiserer forskjellige måter vår kultur har utnyttet ressursene i naturen rundt oss. Utformingen av skulpturene er av treverk, og fremstiller vitenskapens påvirkning på naturen. Skulpturene ser tilsynelatende ut til å være hentet ut fra skogen, og samlet til videre observasjon. I en tid med rask utvikling av teknologi som ikke bestandig tar hensyn til naturens langsomme evolusjon, tematiserer utstillingen hvordan samfunnet i Norge har endret seg i takt med hvordan vi lever med naturen, og hvilken kunnskap som har gått i glemmeboka under denne prosessen. Hvor vi nå kan importere materialer fra hele verden, og ikke nødvendigvis bruke lokale naturressurser, var vi frem til 1800 tallet avhengig av de lokale naturressursene. Måten vi brukte naturen på før industrialismen gav en større forståelse for begrensningene i naturens avkastning enn i dag. Poesien har forsvunnet fra store deler av den samfunnsmessige helhet vi er en del av, og kapitalistiske krav har gjort oss stedsløse, om ikke husløse enn så lenge. Sjekk ut kunstnerens hjemmeside på www.torereisch.no Til 05.01.14

web 01_Digging Where We Stand trykk Staup 2012  web 02_The fat of the land Skulpturbienallen Vigelandsmuseet_2013 - Copy  web 03_The Great Forgetting Trondheim Kunstmuseum 2011 - Copy  web Kunstmuseet i NT motorsag - Copy