26.10.13 NAMDALSSTIPENDIATEN 2013 – SHWAN DLER QARADAKI

Arr: Namsos Kunstforening
Shwan Dler Qaradaki jobber både med tegning, maleri, foto, video og installsjon. Arbeidene hans tar sikte på å gi forståelse av de problemstillingene som oppstår i vår flerkulturelle verden, samt å belyse tvil og frykt, men også sitt begjær etter et liv i demokrati.Shwan Dler Qaradaki er opprinnelig fra det irakiske Kurdistan, men kom til Norge som politisk flyktning i 1999.
Mer info om kunstneren finner du på www.dlerqaradaki.tumblr.com Til 12.01.14

 Namdalsstipendiaten 2013 Shwan Dler Qaradaki  Namdalsstipendiaten web