13.04.13 ANDRÉ STEENBUCH MARANDON – MENNESKE VERSUS MASKIN

André S. Marandon er utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Bergen, Institutt for interiørarkitektur og møbeldesign.
Installasjonen som presenteres i Namsos, er en del av prosjektrekken Temporær arkitektur som er en form for town art, som tar fatt i bystrukturen – en slags kunstnerisk byplanlegging, ytret som elementer i det offentlige rom og/eller kommenterende installasjoner i gallerirommet. Les mer om utstillingen her. For mer info om André Marandon og hans kunstneriske arbeid se www.marandon.wordpress.com. Utstillingen er støttet av Norsk Kulturfond: Prosjektstøtte og Kunst og Ny Teknologi. Til 16.05.13

NB Lørdag 20.04., 27.04., 04.05. og 11.05. vil det arrangeres byvandring langs Namsos gamle kystlinje, ledet av Namsos Bys Historielag. Oppmøte ved Kunstmuseet (Kulturhuset) kl. 14.00 alle dagene.