26.01.13 ROALD STEVIK

Arr: Namsos Kunstforening
Roald Stevik henter sine motiver fra trøndersk natur og miljø. Han arbeider innenfor ekspresjonismens ramme, men har beveget seg gjennom ulike faser som kunstner. Flater og lysvirkninger står sentralt i hans bilder. Landskapene er gjengitt i et forenklet realistisk formspråk med vekt på det dekorative. Naturstemninger med lysets skiftninger og dets virkning på landskapet er det gjennomgående tema i hans arbeider.
Han karakteriseres som et naturtalent som har maktet å gi det naturalistiske begrepet et nytt og moderne innhold. Stevik omtales som en lysets mester, og mannen som klarer å gi det naturalistiske begrepet et nytt og moderne innhold. Til 03.03.13.