18.08.12 MARIA SUNDBY The Rest in Piece – tegning, maleri og installasjon

Sundby er født i Oslo i 1977, og utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo med Mastergrad fra 2008. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Les mer her Til 22.09.12