03.12.11 TINA MAREEN BUDDEBERG

Buddeberg har utdanningen sin fra Statens Kunstakademi i Oslo. I Fylkesgalleriet viser hun utstillingen Habitarium som tar opp tematikken omkring truede dyrearter i Norge. Maleriene gjengir dyr som befinner seg på Norges røde liste fra Artsdatabanken (truet for utrydding). Utstillingen har et aktuelt og viktig budskap knyttet opp mot dagens klimaforandringer og miljøtrusler. Til 07.01.12