29.10.11 NAMDALSSTIPENDIATEN 2011 – INGER KARTHUM

Arr: Namsos Kunstforening
Årets Namdalsstipendiat er grafikeren Inger Karthum. Les mer på www.ingerkarthum.net
Til 20.11.11