24.09.11. SIRI BERQVAM

Siri Berqvam er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og utstillingen består av installasjon, veggobjekter og tekstil. Utgangspunktet for Berqvams skulpturer er hverdagsartikler, gjerne hvitevarer og emballasje som vi omgir oss med.
Hun syr skulpturer som ved første øyekast forestiller de kjente konsumartiklene, og fokuserer ofte på deres forfall, fasen hvor de ikke lenger har praktisk nytteverdi og reduseres til søppel. Les mer her. Til 22.10.11