15.01.11 SOLENS DØTRE – samisk kunsthåndverk

Produsert av Helgeland Museum
Vandreutstillingen Solens Døtre – Biejjien Niejth skal gi et innblikk inn i tradisjoner fra eldre tid, og samtidig vise hvordan de blir ivaretatt i dag – den immaterielle kulturarven. Gjennom å portrettere seks sørsamiske kvinner settes det lys på håndverkstradisjoner, joik, matkultur, sagn og eventyr, språk og ikke minst noen av de sterke kvinnene som har vært med på å prege sørsamisk historie, deriblant Elsa Laula Renberg. Alle har de tilknytning til Helgeland, og har videre utmerket seg innenfor sine felt ved å være brobyggere mellom fortid og nåtid.Til 13.02.11