06.11.10 ARNOLD DAHLSLETT, NAMDALSSTIPENDIATEN 2010 "MENNESKET OG GEOMETRIEN. MALERI MED GRAFISK PREG"

Arr: Namsos Kunstforening i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesgalleri
Tradisjon tro deler Namsos Kunstforening ut Namdalsstipendet og dette året for 65. gang. I år er det Namsos egen Arnold Dahlslett som er mottaker av stipendet. Dahlslett er utdannet fra Kunsthåndverksskolen i Münster og Kunstakademiet i Stuttgart, Tyskland. I tillegg til å være årets Namdalsstipendiat er også Arnold Dahlslett en av Fylkesgalleriets utstillere denne høsten. De to utstillingene er slått sammen med en felles åpning og Dahsletts kunst vil derfor fylle hele galleriets utstillingslokale i tre uker(28.11.10) og deler av galleriet frem til 02.01.11. Utstillingen omfatter over 200 verk, de fleste malerier i formater fra 30×40 til 100×120 cm. En del større verk i formatet 2×3 m viser malerens ambisjoner for det monumentale. Dahlslett har for første gang tatt i bruk gulvet med grupper av skulpturer. Utstillingen er den mest omfattende kunstneren har produsert i sin karriere hittil.
Han har beholdt sin fascinasjon for geometrien, labyrinter, sirkler, tegn og tall, som han betrakter i forhold til mennesket. Han finner stadig nye innfallsvinkler til materialet og tar i bruk nye teknikker og formater. Passer og linjal er hjelpemidler for å fremstille geometrien, men Dahlslett tar denne gangen også datateknikken i bruk for å bearbeide de geometriske formene slik at de oppstår i en forvandlet form som skaper et eget og nytt uttrykk. Kunstneren anvender en omstendig teknikk hvor motivene overføres på lerret, håndlaget papir eller tre som grunnlag. Siden blir motivene skjært ut, preget, eller bearbeidet videre med modelleringspaste for å oppnå en relieffvirkning som gir arbeidene en taktil kvalitet. Papiret lager han selv på basis av høyverdig kobbertrykkpapir som resirkuleres og støpes av prøvetrykk. Hans blikk som grafiker og tegner med god kunnskap om grafiske teknikker ligger til grunn for det maleriske uttrykk i veggbildene og skulpturene. Til 02.01.11.