Anne Kristine Thorsby

For sekstitredje gang deler Namsos Kunstforening ut Namdalsstipendiet og i år er det tildelt Lillehammer kunstneren Anne Kristine Thorsby. Hun er opptatt av mennesket, menneskemøter og hvert menneskes iboende kraft. Maleriene formidler energi og bevegelse, men og det stille og vare, som våre liv også handler om. Fra 31. oktober til og med 21. november 2009.

Anne Kristine Thorsby

Anne Kristine Thorsby