Arbeidsstipend

Stipendutstillingen arrangeres neste gang i 2023. Søknadsfrist kunngjøres senere.

Søknaden sendes digitalt til [email protected] og må inkludere: Fullstendig navn, adresse og mobilnummer, CV, kort begrunnelse for søknaden, 5 digitale bilder i jpg format av verk eller prosjektet en ønsker å vise på stipendutstillingen. Blant søkerne til arbeidsstipendet blir inntil 6 kunstnere nominert til å delta på Stipendutstillingen, som arrangeres høsten 2023. Det er Faglig Råd for Kunstmuseet som avgjør hvem som blir mottaker av stipendet, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden.

Spesielle vilkår for arbeidsstipendet: Arbeidsstipendet kan søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere og konseptkunstnere med arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Mottaker av arbeidsstipendet får én måneds residency på gjesteatelieret Snedkeriet som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos. I tillegg til stipendet på kr 100 000, dekkes husleie for opphold på gjesteatelieret.