Utstillingsplass 2021

Søknadsfrist 1. november 2019

Norske og utenlandske kunstnere kan søke om utstillingsplass ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag.
Søkere bes legge ved prosjektbeskrivelse, oppdatert CV og 5 digitale foto av arbeidet sitt.

Søknad sendes digitalt til [email protected]