Norske og utenlandske kunstnere kan søke om utstillingsplass ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Søkere bes legge oppdatert CV og 5 digitale foto av arbeidet sitt ved søknaden.

Frist for å søke om utstillingsplass for 2019 er satt til 1. november 2017.

Søknadsfristen har utløpt.

Søknader sendes til
[email protected]

Kunstmuseet Nord-Trøndelag
Stasjonsgata 3, Kulturhuset
7800 Namsos