Utstillingsplass 2021

Søknadsfrist 1. november 2019 Fristen har gått ut

Norske og utenlandske kunstnere kan søke om utstillingsplass ved Kunstmuseet NordTrøndelag.
Søkere bes legge ved prosjektbeskrivelse, oppdatert CV og 5 digitale foto av arbeidet sitt.

Søknad sendes digitalt til [email protected]