Arbeidsstipend 2018 kr 50 000

Søknaden kan sendes digitalt og bør inkludere: Fullstendig navn, adresse og mobilnummer, CV, kort begrunnelse for søknaden, 5 digitale bilder i jpg format av verk eller prosjektet en ønsker å vise på stipendutstillingen. Blant søkerne til arbeidsstipendet blir inntil 8 kunstnere nominert til å delta på stipendutstillingen i perioden juni – august 2018. Det er Faglig Råd for Kunstmuseet som avgjør hvem som blir mottaker av stipendet, noe som skjer ved slutten av utstillingsperioden.

Spesielle vilkår for arbeidsstipendet: Arbeidsstipendet kan søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere og konseptkunstnere med arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Mottaker av arbeidsstipendet får én måneds residency på gjesteatelieret Snedkeriet som ligger ved Norsk Sagbruksmuseum i Namsos. I tillegg til stipendet på kr 50 000, dekkes husleie for opphold på gjesteatelieret.

Snedkeriet.kjøkken Snedkeriet.atelier.stue Snedekeriet.atelier.stue2

 

 

 

 

 

 Søknadsfrist 1. november 2017

Søknadsfristen har utløpt.

 

Kunstmuseet Nord-Trøndelag , Stasjonsgata 3, 7800 Namsos.
E-post: [email protected]

 

Lagre

Lagre